Naš tim

Naš tim

Prim. dr Radmila Novaković

Rođena sam u Bijeljini, RS, BiH. U rodnom mjestu sam započela Osmogodišnju školu i završila je u Bijeljini, gdje sam potom upisala Gimnaziju Filip Višnjić, koju sam završila 1973. godine sa odličnim uspjehom. Iste godine sam upisala Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, gdje sam diplomirala 1979. godine.

Ljekarski staž sam obavljala u Medicinskom centru u Bijeljini, zatim položila stručni ispit na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Izvršavala sam više stručnih poslova u MC u Bijeljini kao ljekar opšte prakse do završetka specijalizacije iz ginekologije i akušerstva 1990. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa odličnim uspjehom. Nakon završene specijalizacije radila sam kao ginekolog-akušer u Medicinskom centru u Bijeljini. Bila sam načelnik Ginekološko-akušerskog odjeljenja od 1993 do 1996. g. Od 2005 g. radim u svojoj ginekološkoj ordinaciji.

 

Primarijus sam postala 1994. godine, nakon uvida u prethodni stručni rad i ljekara opšte prakse i specijalistički rad, kao i prezentiranja naučnih i stručnih radova. Do sada sam objavila više od 30 radova u domaćim i internacionalnim časopisima.

Potpredsednik Skupštine Opštine Bijeljina sam bila od 2000-2004,g, sa svim završenim edukacijama u implementiranju demokratskih principa, koji se odnose na ravnopravnost ljudi i polova na Balkanu, kao i zaštite majke i djeteta. Nosilac sam više javnih društvenih priznanja.

Svojim učešćem u radu upravnog odbora FZO RS dala sam doprinos poboljšanju zdravstvene zaštite građana Semberske regije.

Kontinuiranim radom već 44 godine pružam zdravstvenu zaštitu ženama svih životnih dobi i na taj način još uvijek dajem doprinos održavanju dobrog zdravlja a time i rađanju zdravog potomstva i smanjenju potencijalnih malignih oboljenja žena naše regije.

Udata sam, majka dvoje djece i baka četvoro unučadi. Ponosna sam na svoje životno i radno iskustvo.

Zahvaljujem se mom stručnom timu i vjernim pacijentima koji su dali veliki doprinos mom životnom uspjehu.

Sestrinski tim Nove Medic

Izuzetan doprinos kvalitetnoj usluzi naše ordinacije, uz naše ljekare pruža I iskusan I obrazovan tim medicinskih sestara. Naše sestre karakteriše dugogodišnji rad u struci I konstantno usavršavanje u oblasti sestrinstva. Svaku Vašu posjetu našoj ordinaciji sestre će ispratiti sa svojim stručnim znanjem, vještinom komunikacije I ljubaznim pristupom
NATAŠA ČALIJA

Nataša Čalija je rođena 1978. godine u Zenici. Srednju Medicinsku školu završila je u Bijeljini, smjer ginekološko-akušerski tehničar. Posle uspješno obavljene stručne prakse u Opštoj bolnici Sveti Vračevi u Bijeljini, I položenog stručnog ispita postala je dio tima Nove Medic 2009. godine. Iskusno vlada svim vještinama potrebnim za kvalitetan rad u oblasti sestrinstva.Udata je, majka dvoje djece.

ŽELJKA STEVANOVIĆ

Željka Stevanović, rođena je 1995. godine u Bijeljini. Srednju Medicinsku školu završila je u Bijeljini, smjer medicinski tehničar. Nakon srednje škole obavila je stručnu praksu u Bolnici Sveti Vračevi a zatim položila stručni ispit u Banja Luci. Dalje usavršavanje nastavlja na Univerzitetu zdravstvenih studija, gdje stiče zvanje Diplomirana medicinska sestra. Nakon Univerziteta takođe obavlja stručnu praksu I polaže stručni ispit.

Trenutno pohađa Master strukovne studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Redovno prisustvuje kongresima I simpozijumima iz oblasti ginekologije I iz oblasti sestrinstva te tako prati novitete I usvaja dodatna znanja.

Od 2016. godine član je tima Nove Medic.