STRUČNI TIM

Stručni tim ljekara sastavljen je prvenstveno zbog Vašeg zdravlja i sigurnosti, kao i naše želje da Vam pružimo vrhunsku uslugu.

Prim. Dr Radmila Novaković je rođena 20.10.1954. godine u Bijeljini. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1979. Specijalizaciju iz ginekologije dobila je 1990.godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i završava je sa odličnim uspjehom. Radila je kao specijalista ginekologije i akušerstva u Bolnici “Sveti vračevi” u Bijeljini 26 godina, a 3 godine (od 1993. do 1996. godine bila je načelnica odjeljenja). Završila je kurseve iz kolposkopije i ultrazvučne dijagnostike. 2005. godine otvarila je privatnu ginekološku ordinaciju u centru Bijeljine. Udata je za prof. dr Milana Novakovića, ima dvoje djece.

 

Nataša Čalija je rođena 1978. godine u Zenici. Srednju medicinsku školu završila je u Bijeljini, smjer ginekološko-akušerski. Posle uspješno obavljene stručne prakse u Opštoj bolnici SVeti Vračevi u Bijeljini, postala je dio stručnog tima Nove Medic 2009 godine.
Udata je, majka dvoje djece.

Željka Stevanović, rođena je 1995. godine u Bijeljini. Srednju medicinsku školu završila je u Bijeljini, smjer medicinski tehničar. Dalje usavršavanje nastavlja na Univerzitetu zdravstvenih studija, gdje je trenutno apsolvent.

Od 2016. godine je član tima Nove Medic.