O NAMA

Nova Medic je ustanova koja je nastala kao plod dugogodišnjeg rada i stvaralaštva Prim Dr Radmile Novaković.

Ordinacija danas spada u red najsavremenijih ordinacija na području Republike Srpske, pa čak i regiona.

ZU SGA “Nova Medic -dr Radmila Novaković” je 22.06. 2010. godine potpisala Ugovor o pružanju konsultativno-specijalističke zdravstevne zaštite br. 01/015-3234-15/10 sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, tako da svi registrovani pacijenti sa ovjerenom zdravstvenom knjižicom mogu redovno brinuti o svom zdravlju.
ZU SGA “Nova Medic -dr Radmila Novaković” je započela pripreme sertifikacije kod Ministarstva zdravlja Republike Srpske a preko Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske u martu 2014. godine, kroz faze postupka sertifikacije smo u mnogome unaprijedili svoj rad, te u julu 2015. godine postali PRVA PRIVATNA SERTIFIKOVANA GINEKOLOŠKA USTANOVA u našem gradu.