MATIČNE ĆELIJE PUPČANE VRPCE

Šta su matične ćelije?
Matične ćelije su gradivni elementi naših tijela. Imaju potencijal samo-obnavljanja, množenja i razvijanja u druge tipove stanica. Matične ćelije su ključne kada je u pitanju prirodni rast i oporavak kroz život. One mogu postati ćelije krvi, srca, kostiju, kože, mišića, mozga, ali i drugih tkiva koja nas čine onim što jesmo.
Zašto sačuvati matične ćelije?
Stalno dolazi do novih medicinskih otkrića, koja proširuju korištenje matičnih ćelija u regenerativnim medicinskim tretmanima, a prelaze naše trenutne horizonte. Matične ćelije bi uskoro mogle postati osnova za liječenje bolesti poput Parkinsonove, dijabetesa, srčanog zatajenja, cerebralne paralize, srčanih bolesti i mnogih drugih hroničnih oboljenja. Pohranjivanje vaših matičnih ćelija za buduću upotrebu mogla bi biti jedna od najboljih odluka.
Kako matične ćelije mogu biti upotrebljene?
Liječenje matičnim ćelijama jedno je od najuzbudljivijh frontova medicinskih istraživanja. Matične ćelije bi u budućnosti mogle liječiti niz bolesti za koje trenutno nema lijeka / efektivnih tretmana. Za razliku od lijekova koji se koriste kako bi se smanjila vjerovatnoća da se bolest pojavi, da smanje razvoj bolesti i simptoma, matične ćelije bi se mogle koristiti same ili u kombinaciji sa biomaterijalima, kako bi se regenerisala tkiva oštećena bolešću ili povredama. Čuvajući vaše matične povećavate mogućnost da iskoristite najnovija terapijska dostignuća / istraživačke prednosti.
Na dan porođaja: ništa ne može otići u krivom pravcu
Neposredno nakon rođenja Vaše bebe, pupčanik se steže i prereže kao što je i uobičajeno. Uzorak krvi i tkiva pupčanika tada mogu biti uzeti it pupčanika od strane medicinske sestre, doktora ili babice.Cijela procedura je bezbolna, nije invazivna, bez ikakvog rizika po Vas i Vašu bebu i traje manje od 10 minuta. Toliko je jednostavno da većina i ne primijeti da su uzeti uzorci.
Možete pratiti Vaš plan prođaja
Možete pratiti Vaš plan porođaja, neovisno gdje ste odabrali da se porodite, bilo da ste se odlučili za porod u kući ili čak porod u vodi. Vaš partner uvijek može prerezati pupčanik. Možete se porađati slušajući muziku i uz prisustvo Vaših najmilijih. Čak i ako se odlučite odgođeno podvezivanje pupčanika, to nema značajan učinak na kvalitetu ili količinu prikupljene krvi iz pupčanika.Proces rađanja ne prekida uopće.

Pupčana vrpca je važan izvor matičnih ćelija: hematopoeznih koje su najzastupljenije u krvi pupčane vrpce i mezenhimalnih, koje su najzastupljenije u samom tkivu pupčane vrpce. Iz hematopoeznih matičnih ćelija nastaju sve vrste krvnih ćelija, a iz mezenhimalnih matičnih ćelija se mogu razviti ćelije kao što su: koštane, mišićne, nervne, hrskavične, srčane, itd. Tkivo pupčane vrpce je jako vrijedno i treba se pohraniti jer sadrži matične ćelije koje su veliki potencijal za obnavljanje i liječenje velikog broja drugih tkiva.
Matične ćelije iz pupčane vrpce imaju još neke dodatne bitne prednosti koje adultne matične ćelije ili više nemaju ili su, kod njih, svedene na manju mjeru, i to:
• one su “mlade”: pošto su stare najviše 9 mjeseci, nisu toliko bile podvrgnute procesu starenja, često se dijele brže i sposobnije su za život nego što je to slučaj kod odraslih matičnih ćelija
• one su “svježije”: pošto su zaštićene majčinom matericom od mnogih virusa i infekcija sa kojima smo suočeni u spoljašnjem okruženju, tako da je manje vjerovatno da su zaražene ili izložene uticaju nekih bolesti
• one su “naivnije”: manje je vjerovatno da će doći do komplikacija kod alogenih transplantacija nego što je to slučaj kod adultnih matičnih ćelija.