GINEKOLOŠKE INTERVENCIJE

Ginekološke intervencije su manji hirurški poduhvati kojim se fizički uklanjaju određeni poremećaji. Neke ginekološke intervencije se koriste i pri dijagnostikovanju, ali i u službi estetike. Nakon izvršene intervencije pacijenti posle kraćeg odmora u toku istog dana napuštaju ordinaciju.

BIOPSIJA
Biopsija predstavlja jednu vrstu ginekološke intervencije koja ukjučuje uklanjanje jednog dijela ili cijele promjene tkiva radi medicinskih testiranja i analiza (citološka ili histološka dijagnostika).
Ova metoda se koristi najčešće kada ne može da se odredi razlog pojava promjena na tkivu. Takođe ovom analizom se može precizno utvrditi da li je u pitanju benigna ili maligna patološka promjena.
Sada procedura može da se izvodi u opštoj, lokalnoj anasteziji ili analgeziji zavisno od lokacije i veličine promjene. Traje 5 do 20 minuta i bezbolna je.

POLIPEKTOMIJA
Polipektomija je postupak odstranjivanja polipa. Postoji više tehnika odstranjivanja polipa. Sam metod odstranjivanja polipa varira u zavisnosti od toga kolika je veličina polipa.
Pod samim terminom polipektomija se podrazumijeva odstranjivanje polipa posebnim instrumentom koji uvrtanjem odstranjuje polip ukoliko je vidljiv ili se nalazi u cervikalnom kanalu. Međutim ako je polip u materičnoj duplji radi se i revizija materične šupljine., a dobijen materijal se šalje na histološki pregled. Intervencija traje obično kratko,a najviše do 15 minuta, bezbolna je i pacijentkinja poslije 30 minuta može da ode kući.

INCIZICIJA BERTOLINIJEVE ŽLIJEZDE
Incizija je hirurški postupak kojim se tretira upala Bartholini-jeve žlijezde. Obim samog hirurškog zahvata varira od ozbiljnosti same upale. Ukoliko je u pitanju upala manjeg obima dovoljan je mali rez kroz koji se drenira sadržaj bartolinijeve žlijezde (čisti upala bartolinijeve žlijezde). Međutim, ukoliko se napravila cista, ona se može tretirati malim drenom (slično cjevčici) kojim se ubacuju antibiotski rastvori ili se može hirurškim putem u potpunosti odstraniti. Moguće je da se nakon incizionog postupka ponovo javi upala i to je onda razlog da se cijela žlijezda odstrani.
Incizija se obavlja u opstoj ili lokalnoj anesteziji ili analgeziji. Zavisno od zahvata ostaje se u ordinaciji od 30 minuta do nekoliko sati.

UKLANJANJE KONDILOMA RADIOTALASOM
Uklanjanje kondiloma radiotalasom je intervencija koja se izvodi uglavnom u lokalnoj anesteziji, bez krvarenja, bolova, uz brz oporavak, bez recidiva i ožiljaka. Trajanje intervencije je od 5-15 minuta u zavisnosti od težine kliničke slike.

URGENTNA KIRETAŽA
Kiretaža je postupak pri kome se koriste instrumenti u obliku kašike (kirete) kako bi se hiruški uklonio endometrijum ili sadržaj uterusa.
Pacijenti se tokom ovog postupka nalaze pod opštom kratkotrajnom anestezijom, analgezijom ili lokalnom anestezijom.
U našoj ordinaciji urgentna kiretaža radi pri liječenju obilnog materičnog krvarenja kao vid terapije.

STAVLJANJE SPIRALE
Intrauterini uložak ili spirala je mali plastični sistem koji se postavlja u unutrašnjost materične šupljine i sprečava nastanak trudnoće. Iako žene često vide ovaj vid kontracepcije kao stvar prošlosti, spirala se i dalje smatra idealnom metodom kontrole rađanja za žene koje ne žele svakodnevno da uzimaju kontaceptivne pilule, a sterilizacija im nije prihvatljivo rešenje.
Postavljanje spirale u ordinaciji Nova Medic je brzo i bezbolno iskustvo, a idealno je da se stavi drugog ili trećeg dana menstruacionog ciklusa. Postavljanje traje svega nekoliko minuta i to bez anestezije, a jedino se osjeti mala neprijatnost pri samom stavljanju. Pre nego što se spirala postavi potrebno je uraditi ginekološki pregled koji obuhvata pregled pod spekulima, uz uzimanje brisa – bakteriološkog pregleda cervikalnog brisa i Papanikolau brisa, kao i palpatorni ginekološki pregled.

[spiffy-calendar]

[soliloquy id=”194”]