Endometrioza

Endometrioza je stanje gdje se ćelije endometrijuma (unutrašnjeg sluzokožnog sloja materice) pojavljaju i van unutrašnjosti materice. One mogu da se jave na vagini, jajnicima, jajovodima, crijevima, plućima itd.Takvo tkivo je hormonski zavisno, pa tokom menstruiranja ima manje ili više izražene simptome. Simptomi nisu karakteristični jer se mogu vezati i za druga oboljenja. Uglavnom je to bol u stomaku, jaki menstrualni bolovi, mučnina ,povraćanje, dugi menstrualni periodi, bolan snošaj itd.Dijagnostikovanje je veoma teško. Ultrazvukom može samo da se posumnja, ali samo operativnim putem, najbolje laparoskopijom, može da se pouzdano postavi dijagnoza.Liječenje se uglavnom vrši hormonskim terapijama ili hirurškim postupkom. Pacijentkinjama se predlaže trudnoća za koje vrijeme nemaju menstruaciju.

[spiffy-calendar]